IDICO KDC MY PHUOC CIRCULAR SETTLER RECTANGULAR SETTLER KCN Tràng Duệ

 

 

 

 

kh  

 

 

Giá thể BioF được sản xuất và cung cấp độc quyền tại Việt Nam bởi Công ty TNHH Posbee Saigon. 

Thông số kỹ thuật của các loại giá thểgiá thể BioF

Loại 

Model

Kích thước

(mm)

Độ dày 

(mm)

Diện tích bề mặt

(m2/m3)

Độ rỗng

(%)

 

PN

PN07

7φ x 12

0.3

660

84

PN10

10φ x 12

0.4

720

85

PN20

20φ x 12

0.4

330

94

 

PR

PR10

10φ x 8

0.4

1050

85

PR14

14φ x 15

0.4

750

92

PR20

20φ x 18

0.4

350

98

 

Ứng dụng điển hình của BioFTM trong xử lý nước thải 

 

Loại nước thải 

Đầu vào 

(ppm)

Đầu ra

(ppm)

Model BioFTM

Cống rãnh

BOD: 250 - 380

NH4+: 40

BOD: 8

NH4+: 0.5

TN: 6

PN15B

PR20B

PN20N

Khu công nghiệp tập trung

COD: 1.800

COD: 150

PR10C

Sản suất thực phẩm

COD: 2.500

COD: 25

PR10C

Công nghiệp nhuộm

COD: 2.000

COD: 200

PN10C

Nhà máy tinh chế dầu

COD: 150

BOD: 120

SS: 40

COD: 7

BOD: 4

SS: 6

PR12C

PR15C

Sản xuất mực in

COD: 1.400

COD:80

PR10C

PR20C

Sản xuất cồn 

COD: 1.500

COD: 150

PN07C

Thuộc da

COD: 1.500

NH4+: 600

COD: 100

NH4+: 2

TN: 40

PN07C

PR15N

Sản xuất nhựa đường

COD: 1.500

Phenol: 800

SCN-: 500

NH4+: 300

CN-: 20

COD: 100

Phenol: 2

SCN-< 1

NH4+: 4

TN < 20

CN- < 0.3

 

PN20N

PR10C

PN20B

Sản xuất thép

COD: 7.200

BOD: 1.500

NH4+: 700

COD: 1.500

BOD: 100

NH4+: 30

PR10C

PR20C

Nước rỉ rác

COD: 17.600

BOD: 7.200

NH4+: 390

TP: 15

COD: 470

BOD: 20

NH4+: 25

TP: 1

PR10C

Sản xuất thuốc BVTV

COD: 33.700

BOD: 6.100

COD: 500

BOD: 20

PN15N

 

Mô tả: Trên bề mặt của giá thể vi sinh BioF™ có 3 lớp vi sinh vật. Lớp ngoài cùng là vi sinh hiếu khí, lớp trong cùng là vi sinh yếm khí và ở giữa là lớp vi sinh tuỳ nghi (lớp hỗn hợp). Hệ vi sinh vật dính bám được hình thành trên bề mặt của giá thể. Trong đó, chất polymer màng (extracellular polymer) giúp cho vi sinh vật bám vào nhau và bám vào thành giá thể.  

Ứng dụng giá thể BioF vào xử lý nước thải giúp giảm được diện tích mặt bằng đến 50% cũng như giảm thiểu được chi phí đầu tư và chi phí vận hành cho hệ thống xử lý nước thải. 

Bề mặt thô của giá thể BioFTM (Chụp bằng TEM) ..