IDICO KDC MY PHUOC CIRCULAR SETTLER RECTANGULAR SETTLER KCN Tràng Duệ
Posbee Việt Nam thi công hệ thống xử lý nước thải KCN Tràng Duệ công suất 4.000 m3/ngày đêm

Ngày 14-10-2017 Công ty TNHH Posbee Việt Nam thi công gói thầu EPC dự án xử lý nước thải tập trung KCN Tràng Duệ - giai đoạn 2 với công suất 4.000 m3/ngày đêm.

BẢO HÀNH 5 NĂM LÀ CAM KẾT CỦA POSBEE