IDICO KDC MY PHUOC CIRCULAR SETTLER RECTANGULAR SETTLER KCN Tràng Duệ
Trạm xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 Công suất: 6.000 m3/ngày đêm..