IDICO KDC MY PHUOC CIRCULAR SETTLER RECTANGULAR SETTLER KCN Tràng Duệ

Do nhu cầu mở rộng hoạt động của công ty. Posbee Việt Nam đăng tuyển các vị trí sau:

- Kỹ sư điện (Động lực và tự động)

- Nhân viên mua vật tư

- Công nhân cơ khí

- Kỹ sư môi trường

- Nhân viên kỹ thuật điện

Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng 703 Tòa nhà Thiên Phước, 110 Cách mạng tháng tám, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM

email: nhitran@posbee.com.vn

Điện thoại: 028.3930 2206