IDICO KDC MY PHUOC CIRCULAR SETTLER RECTANGULAR SETTLER KCN Tràng Duệ
Posbee Việt Nam ký hợp đồng thi công hệ thống xử lý nước thải KCN Nhơn Trạch 1 - giai đoạn 3 công suất 4.000 m3/ngày đêm

Sau khi thực hiện thành công dự án nâng cấp và cải tạo Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Nhơn Trạch 1 năm 2015, Posbee Việt Nam tiếp tục được IDICO-URBIZ tin tưởng giao thầu gói xử lý nước thải KCN Nhơn Trạch 1-giai đoạn với công suất 4.000 m3/ngày đêm. Nước thải sau qua các công đoạn xử lý hóa lý hai bậc và MBBR đạt tiêu chuẩn cột A-QCVN 40.

 

BẢO HÀNH 5 NĂM LÀ CAM KẾT CỦA POSBEE