IDICO KDC MY PHUOC CIRCULAR SETTLER RECTANGULAR SETTLER KCN Tràng Duệ
Dự án tiêu biểu

- Hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Nhơn Trạch 1 - 6000 m3/ngày đêm.

- Hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Tràng Duệ - 4.000 m3/ngày đêm.

- Hệ thống xử lý nước thải KDC Mỹ Phước - 4.000 m3/ngày đêm.

Hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Nhơn Trạch 1 (Giai đoạn 3) - 4.000 m3/ngày đêm.

Trạm xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1

Công suất: 6.000 m3/ngày đêm

Hoàn thành: tháng 12/2015

Tiêu chuẩn đầu ra: Cột B, QCVN 40:2011 (Hiện tại chất lượng nước sau xử lý đạt cột A!)

BẢO HÀNH 5 NĂM LÀ CAM KẾT CỦA POSBEE