IDICO KDC MY PHUOC CIRCULAR SETTLER RECTANGULAR SETTLER KCN Tràng Duệ
Thiết kế, thi công

Posbee thiết kế và thi công các gói thầu EPC 

Posbee cung cấp các giải pháp trao tay về công nghệ xử lý nước thải và luôn luôn

bên cạnh khách hàng để hỗ trợ cho khách hàng từ giai đoạn thiết kế ban đầu đến việc xây

 dựng, lắp đặt thiết bị công nghệ và đưa vào vận hành chạy thử hệ thống xử lý nước thải. 

 

Posbee thiết kế và xây dựng các giải pháp cho nhà máy xử lý nước thải dưới dạng 

chìa khóa trao tay. Đây là giải pháp hoàn chỉnh sẵn sàng sử dụng và cung cấp một dịch vụ

 toàn diện từ tư vấn, phân tích, lên phương án và phát triển dự án, để cài đặt và đưa vào

 hoạt động nhà máy xử lý. Sau khi đưa vào hoạt động, nếu khách hàng muốn, Posbee 

 cung cấp đầy đủ các dịch vụ cho các thiết của hệ thống từ việc bảo trì định kỳ đến các

 hợp đồng vận hành trọn gói.

BẢO HÀNH 5 NĂM LÀ CAM KẾT CỦA POSBEE